The Cat Surgery

 

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал

Хамрын доод хэсгийг дүүргэх мэс засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.