Teardrop Implants

Хөх томруулах

Хөх томруулах

 

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Усан дусал хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах мэс засал

чөлөөт орон зайн хөх томруулах мэс засал

Хөх томруулах- Дурангын мэс засал

Хөх томруулах- Дурангын мэс засал

Хөх томруулах- Дурангын мэс засал

Хөх томруулах- Дурангын мэс засал

Хөх томруулах-Кохэсив гель

Хөх томруулах-Кохэсив гель

Хөх томруулах-Кохэсив гель

Хөх томруулах- Биржгэр суулгац

Хөх томруулах- Биржгэр суулгац

Хөх томруулах- Биржгэр суулгац

Хөх томруулах- Булчингын ард, урд суурьшуулах

Хөх томруулах- Булчингын ард, урд суурьшуулах

Хөх томруулах- Булчингын ард, урд суурьшуулах

Хөх томруулах- Булчингын ард, урд суурьшуулах

Хөх томруулах- Өөх суулгах

Хөх томруулах- Өөх суулгах

Хөх томруулах- Өөх суулгах

Хөх томруулах- Өөх суулгах

SmartPrep2 Fat Injection Breast Augmentation Surgery

Хөх томруулах- Дахин хагалгаа

Хөх томруулах- Суурь мэдээлэл

breast-bottom


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.