Retracted Nipple Correction

 

Хөхний толгой засах

Хөхний толгой засах

Нуугдсан хөхний толгойг гаргахгаргах

Хөхний товч багасгах мэс засал

Хөхний товч багасгах мэс засал

Хөхний товч багасгах мэс засал

Хөхний товч багасгах мэс засал

Хөхний товч багасгах мэс засал

Хөх сойх/ хөх багсгах


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.