Ptosis

Зүсэлтгүйгээр нүд томруулах

Зүсэлтгүйгээр нүд томруулах

Нүд нээх булчин чангалах засал

Нүд нээх булчин чангалах засал

Нүд нээх булчин чангалах засал

Нүд нээх булчин чангалах засал

Нүд томруулах засал

Нүд томруулах засал

Нүд томруулах засал

Нүд томруулах засал

Нүд томруулах засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.