Nose And Short Chin Surgery

 

Хамрын

Хамрын

хамар+ эрүү хамарын гоо сайхны мэс засал

хамар+ эрүү хамарын гоо сайхны мэс засал

хамар+ эрүү хамарын гоо сайхны мэс засал

хамар+ эрүү хамарын гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Духны гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Духны гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Духны гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Духны гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Нүүрний гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Нүүрний гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Нүүрний гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Нүүрний гоо сайхны мэс засал

Хамар+ Хамрын үзүүр өндөрсгөж хэлбэртэй болгох мэс засал

Хамар+ Хамрын үзүүр өндөрсгөж хэлбэртэй болгох мэс засал

Хамар+ Хамрын үзүүр өндөрсгөж хэлбэртэй болгох мэс засал

Хамар+ Хамрын үзүүр өндөрсгөж хэлбэртэй болгох мэс засал

Хамар+ Өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Хамар+ Өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Хамар+ Өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Хамар+ Өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Хамар+  Тэнцвэртэй эрүү нүүрний хэлбэр гаргах мэс засал

Хамар+  Тэнцвэртэй эрүү нүүрний хэлбэр гаргах мэс засал

Хамар+  Тэнцвэртэй эрүү нүүрний хэлбэр гаргах мэс засал

Хамар+  Тэнцвэртэй эрүү нүүрний хэлбэр гаргах мэс засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.