Male Plastic Surgery

 

Эрэгтэйчүүдийн гоо сайхны мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн гоо сайхны мэс засал

Эрэгтэй нүдний мэс засал

Эрэгтэй нүдний мэс засал

Эрэгтэй нүдний мэс засал

Эрэгтэй нүдний мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний мэс засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний мэс засал

Эрэгтэй хөх арилгах мэс засал

Эрэгтэй хөх арилгах мэс засал

Эрэгтэй хөх арилгах мэс засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.