Liposuction

 

Өөх соруулах

Өөх

Өөх соруулах мэс засал

Хэсэгчилсэн өөх соруулах мэс засал

3н шатлалт өөх соруулах мэс засал

3н шатлалт өөх соруулах мэс засал

3н шатлалт өөх соруулах мэс засал

3н шатлалт өөх соруулах мэс засал

Accus kelp

Хөх сойх/ хөх багсгах


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.