Jaw Reduction

 

Дөрвөлжин эрүү багсгах

Дөрвөлжин эрүү багсгах

V хэлбэрийн эрүү

Мини V хэлбэрийн эрүү багасгах

Гуравласан үйлчилгээт V-LINE мэс засал

Гуравласан үйлчилгээт V-LINE мэс засал

Гуравласан үйлчилгээт V-LINE мэс засал

Лазер ашиглан хийх эрүү нүүрний мэс засал

Дөрвөлжин эрүү тайрах мэс засал

Дөрвөлжин эрүү тайрах мэс засал

Дөрвөлжин эрүү тайрах мэс засал

Дөрвөлжин эрүү тайрах мэс засал

Дөрвөлжин эрүү тайрах мэс засал

Чихний араар дөрвөлжин эрүү

Эрүүг урт зуйван хэлбэртэйгээр тайрах

Эрүүг урт зуйван хэлбэртэйгээр тайрах

Эрүүг урт зуйван хэлбэртэйгээр тайрах

Эрүүг урт зуйван хэлбэртэйгээр тайрах

Эрүүг урт зуйван хэлбэртэйгээр тайрах

Зүсэлт хийхгүйгээр V line хэлбэрийн эрүү гаргах

Зүсэлт хийхгүйгээр V line хэлбэрийн эрүү гаргах

Зүсэлт хийхгүйгээр V line хэлбэрийн эрүү гаргах

Эрүүний булчин багасгах мэс засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.