Hair Transplantation Hair Line Transplantation

 

Үс суулгах

Үс суулгах

Дух хэсэгт үс шилжүүлэн суулгах

Дух хэсэгт үс шилжүүлэн суулгах

Дух хэсэгт үс шилжүүлэн суулгах

Дух хэсэгт үс шилжүүлэн суулгах

Эмэгтэйчүүдийн үс суулгалт

Эмэгтэйчүүдийн үс суулгалт


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.