Facial Contouring Surgery For Male

 

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал

Эрэгтэйчүүдийн эрүү нүүрний хэлбэр засал


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.