Autonomous Fat Graft(etc)

 

Өөх суулгах

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Өөх суулгах


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.