Autonomous Fat Graft

 

Өөх суулгалт

Өөх суулгах

Heart line өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Heart line өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Heart line өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Heart line өөх шилжүүлэн суулгах мэс засал

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Рипокид өөх суулгалт

Smart prep өөх суулгалт

Өөх суулгах


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.