Asymmetrical Face Correction by Facial Contouring

 

Нүүрний тэгш хэм

Нүүрний тэгш хэм

Нүүрний хэлбэр заслаар тэгш хэм алдагдалтыг засах

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслаар тэгш хэм алдалтыг засах

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслаар тэгш хэм алдалтыг засах

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслаар тэгш хэм алдалтыг засах

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслаар тэгш хэм алдалтыг засах

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслаар тэгш хэм алдалтыг засах

Дээд доод эрүүний заслаар  нүүрний тэгш хэмийг сэргээх

Нүүрний зөв харьцааг Дээд доод эрүүний заслаар засах

Нүүрний зөв харьцааг Дээд доод эрүүний заслаар засах

Нүүрний зөв харьцааг Дээд доод эрүүний заслаар засах

Нүүрний зөв харьцааг Дээд доод эрүүний заслаар засах


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.